Projekty dofinansowane

Informujemy, że realizujemy projekt pt. „Wykonanie planu biznesowego dla przedsiębiorstwa Pro-sument KRZYSZTOF PILCH”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest opracowanie planu biznesowego oraz strategii marketingowej przedsiębiorstwa.

Efektem będzie rozwój przedsiębiorstwa zgodnie z opracowaną strategią.

Całkowita wartość projektu: 17 364,71 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 12 000,00 zł.